Läs om
mig!

Dorudon atrox

Dorudon atrox

Storlek
40%
Anfall
60%
Skydd
60%
Snabbhet
90%

Den upp till 5 meter långa Dorudon var en tidig val som levde för 40 till 34 miljoner år sedan.

De stora sågtandade kindtänderna visar att Dorudon var ett rovdjur. Dorudon har olika typer av tänder precis som sina landlevande förfäder medan nutida tandvalar har likformiga tänder.

Fossil av dessa tidiga valar är också kända från Europa, Nordamerika och Antarktis.