Skogar på Island

Framtidsutsikter
begränsade, arten är utdöd men släktinga växer idag i fuktiga områden på norra halvklotet.
Favoritmat
-
Favoritplats
Lövfällande skogar
Fyndplats
Island

Fagus friedrichii

Bladet är från en av två bokarter som man hittat fossil av
på Island. Arten kom till Island från norra Amerika via Grönland.

Flera andra växter kom också via den Nordatlantiska landbryggan fast via Europa, det vill säga från Skottland över Färöarna och sedan till Island. Landbryggan gjorde att många växtarter kunde sprida sig över stora områden. För 10 miljoner år sedan försvann landbryggan. 

Framtidsutsikter
Bra, finns över norra halvklotet.
Favoritmat
-
Favoritplats
Längs vattendrag
Fyndplats
Tyskland

Populus

De första poppelsläktena levde för cirka 55 miljoner år sedan. De växte på norra halvklotet och oftast längs vattendrag. Växter som växer längs vattendrag, floder eller sjöar, blir ofta bevarade som fossil.

Idag finns poppelsläktet på hela norra halvklotet. 

Framtidsutsikter
Bra, finns över hela Europa.
Favoritmat
-
Favoritplats
Längs vattendrag
Fyndplats
Tyskland

Populus

De första popplarna levde för cirka 55 miljoner år sedan. De växte på norra halvklotet och oftast längs vattendrag. Växter som växer längs vattendrag, floder eller sjöar, blir ofta bevarade som fossil.

Idag finns poppelsläktet på hela norra halvklotet.

Framtidsutsikter
Begränsade, utdöd i Europa men finns kvar i Amerika och Asien.
Favoritmat
-
Favoritplats
Fuktiga, varmtempererade skogar
Fyndplats
Tjeckien

Comptonia

Comptonia peregrina, är en porsväxt som bara växer vilt i östra Nordamerika. Under paleogen och neogen fanns släktet Comptonia över hela norra halvklotet.

Comptonia brukar kallas bräkenpors på svenska och även om den ser ut som en ormbunke är de inte släkt med varandra. Bräkenpors är en blommande växt och släkt med busken pors som växer vilt i Sverige. 

Framtidsutsikter
Bra, finns över hela norra halvklotet.
Favoritmat
-
Favoritplats
Lövfällande skogar
Fyndplats
Island

Acer crenatifolium

Lönnar har typiska handflikiga blad. Både bladen men även frukterna är lätta att känna igen i fossil. Det finns många fossil av olika lönnarter från Arktis och tempererade delar av norra halvklotet.

Idag finns de kvar i tempererade områden på norra halvklotet förutom en art, Acer laurinum, som lever på södra halvklotet. 

Framtidsutsikter
Begränsade, utdöd i Europa men finns kvar i Amerika och Asien.
Favoritmat
-
Favoritplats
Fuktiga varmtempererade skogar
Fyndplats
Island

Magnolia

Bladet till vänster är en del av ett magnoliablad. Under stora delar av paleogen och neogen växte olika magnoliaarter i Europa för då var klimatet mycket varmare än det är nu. För cirka 2 miljoner år sedan dog de ut.

De magnoliaträd och buskar som växer i Europa i dag är alla planterade. Vilda magnolior finns i Asien och Sydamerika. 

Framtidsutsikter
Bra, arten är utdöd men släktingar växer idag på norra halvklotet.
Favoritmat
-
Favoritplats
Lövfällande skogar
Fyndplats
Island

Alnus gaudinii

Alen, Alnus gaudinii, växte på Island för cirka 15 miljoner år sedan, men arten fanns även i centrala Europa och i delar av Asien.

Alnus gaudinii är utdöd men är släkt med nutida alar som växer i norra Iran och i Japan. De första fossil som finns av al är ungefär 50 miljoner år gamla. 

Framtidsutsikter
Bra, arten är utdöd men släktingar växer idag på norra halvklotet.
Favoritmat
-
Favoritplats
Lövfällande skogar
Fyndplats
Island

Betula islandica

De första björkarterna, som man hittat fossil av, levde för cirka 50 miljoner år sedan. Betula islandica levde för 12 miljoner år sedan. Den tillhör en grupp av björkar som har större blad än björkar som växer i Sverige idag.

Under paleogen och neogen fanns storbladiga björkar över stora delar av världen då klimatet var varmare och fuktigare. Idag förekommer gruppen bara på de delar av norra halvklotet som har just ett fuktigt och varmt klimat, till exempel i sydöstra Asien, östra USA och Mexiko. 

Framtidsutsikter
Begränsade, utdöd i Europa men finns kvar i Amerika och Asien.
Favoritmat
-
Favoritplats
Fuktiga varmtempererade skogar
Fyndplats
Island

Magnolia kobe

Det här är fossila frön av magnolia. Under stora delar av paleogen och neogen växte olika magnoliaarter i Europa för då var klimatet mycket varmare än det är nu. För cirka 2 miljoner år sedan dog de ut.

De magnoliaträd och buskar som växer i Europa i dag är alla planterade. Vilda magnolior finns i Asien och Sydamerika. 

Framtidsutsikter
Bra, arten är utdöd men släktingar växer idag på norra halvklotet.
Favoritmat
-
Favoritplats
Lövfällande skogar
Fyndplats
Island

Alnus gaudinii

Alen, Alnus gaudinii, växte på Island för cirka 15 miljoner år sedan, men arten fanns även i centrala Europa och i delar av Asien.

Alnus gaudinii är utdöd men är släkt med nutida alar som växer i norra Iran och i Japan. De första fossil som finns av al är ungefär 50 miljoner år gamla. 

Framtidsutsikter
Bra, finns över hela norra halvklotet.
Favoritmat
-
Favoritplats
Lövfällande skogar
Fyndplats
Island

Acer

Lönnar har typiska handflikiga blad. Både bladen men även frukterna är lätta att känna igen i fossil. Det finns många fossil av olika lönnarter från Arktis och tempererade delar av norra halvklotet.

Idag finns de kvar i tempererade områden på norra halvklotet förutom en art, Acer laurinum, som lever på södra halvklotet. 

Framtidsutsikter
Bra, finns över hela norra halvklotet.
Favoritmat
-
Favoritplats
Lövfällande skogar
Fyndplats
Island

Acer crenatifolium

Lönnar har typiska handflikiga blad. Både bladen men även frukterna är lätta att känna igen i fossil. Det finns många fossil av olika lönnarter från Arktis och tempererade delar av norra halvklotet.

Idag finns de kvar i tempererade områden på norra halvklotet förutom en art, Acer laurinum, som lever på södra halvklotet.