Skogar i polarområdena

Framtidsutsikter
Bra, arten är utdöd med släktingar växer idag över hela norra halvklotet.
Favoritmat
-
Favoritplats
Skogar
Fyndplats
Alaska, USA

Quercus furujhelmii

Stora, flikiga eklöv som detta visar att klimatet i Alaska
var varmt och fuktigt för cirka 20 miljoner år sedan. 

Framtidsutsikter
Arten är utdöd med släktingar växer idag i Eurasien.
Favoritmat
-
Favoritplats
Skogar
Fyndplats
Alaska, USA

Juglans nigella

Bladet kommer från ett träd som tillhör valnötssläktet. Det
hittades i Alaska men vi vet att samma art också fanns på Grönland, forskare har hittat både blad och frukter efter trädet där.

Till skillnad från i dag, växte det olika arter av valnöt i de arktiska områdena som var varmare då. Idag hittar man dem istället i Europa, Asien och Amerika. 

Framtidsutsikter
Mindre bra, släktingar finns kvar men har inte lika stor utbredning som tidigare.
Favoritmat
-
Favoritplats
Skogar
Fyndplats
Alaska, USA

Betula grandifolia

Betula grandifolia är en storbladig björk från Alaska.

Till familjen björkväxter hör bland annat släktena al, björk och hassel. Nu levande arter av björkväxter utvecklades för cirka 50 miljoner år sedan. Då fanns björkar med stora, breda blad men de försvann från många platser i slutet av neogen.

Olika björkarter finns över hela norra halvklotet i dag. De storbladiga björkarna finns bara kvar i fuktiga och varma områden som sydöstra USA, Mexiko och i Sydostasien. 

Framtidsutsikter
Favoritmat
-
Favoritplats
Skogar
Fyndplats
Baltikum

Bärnsten, fossil kåda

Bärnstenar är fossil kåda som bildats av träd i Baltikum för cirka 50 miljoner år sedan. Från början trodde forskarna att bärnstenen hade bildats av kåda från en tall men numera vet vi att det kommer från trädet Sciadopytis, som bara finns kvar i Japan i dag. Det växte ända upp till Island och Grönland under paleogen och neogen.

Fortfarande vet vi inte varför det bildades så stora mängder bärnsten i Baltikum. En hypotes är att barrträden i ett stort område drabbades av en sjukdom som gjorde att de utsöndrade enorma mängder kåda. I den kladdiga kådan fastnade många, många insekter och vi kan hitta mycket väl bevarade fossila insekter i bärnsten. 

Framtidsutsikter
Mindre bra, arten är utdöd med några släktingar växer idag i sydöstra Asien.
Favoritmat
-
Favoritplats
Fuktiga skogar
Fyndplats
Bilina, Tjeckien

Glyptostrobus europaeus

På fossilet ser du en kvist med omogna kottar.

Glyptostrobus växte över stora delar av jorden under paleogen och neogen. Idag finns de bara kvar i Sydostasien. Många av de paleogena och neogena  kollager som finns i Europa har bildats av skogar med Glyptostrobus.

Framtidsutsikter
Mindre bra, arten är utdöd med några släktingar växer idag i sydöstra USA och i Mexiko.
Favoritmat
-
Favoritplats
Fuktiga skogar
Fyndplats
Bilina, Tjeckien

Taxodium dubium

Taxodium, som tillhör cypressfamiljen, var vanlig på norra halvklotet under paleogen och neogen.I dag finns släktingar kvar i sydöstra USA och Mexiko.

I Florida kallas de för träskcypress, eftersom det tål att stå i vatten och i Mexiko växer de längs floder. 

Framtidsutsikter
Bra, släktningar finns idag över hela norra halvklotet.
Favoritmat
-
Favoritplats
Fuktiga skogar
Fyndplats
Oregon, USA

Alnus carpinoides

Alnus carpinoides var ett träd som växte längs floder och sjöar. 

Framtidsutsikter
Mindre bra, arten är utdöd med några släktingar växer idag i sydöstra USA och i Mexiko.
Favoritmat
-
Favoritplats
Fuktiga skogar
Fyndplats
Bilina, Tjeckoslovakien

Taxodium dubium

Taxodium, som tillhör cypressfamiljen, var vanlig på norra halvklotet under paleogen och neogen.I dag finns släktingar kvar i sydöstra USA och Mexiko.

I Florida kallas de för träskcypress, eftersom det tål att stå i vatten och i Mexiko växer de längs floder. 

Framtidsutsikter
Mindre bra, arten är utdöd med några släktingar växer idag i Kina.
Favoritmat
-
Favoritplats
Tempererade skogar
Fyndplats
Spetsbergen, Norge

Metasequoia occidentalis

Släktet Metasequoia var vanligt i de nordligaste delarna av norra halvklotet under paleogen och neogen. I dag finns det bara kvar i Kina, varför vet inte forskarna.

Fossila fynd av detta släkte var kända innan det upptäcktes i naturen. Första fossilet hittades 1941 i Japan. Tre år senare upptäcktes ett okänt träd i en liten lund i Hubei, Kina. Det visade sig vara samma art som det fossila fyndet och 1948 beskrevs trädet som en levande Metasequoia.

Familjen Cypress, som Metasequoian tillhör, finns i flera olika miljöer, allt från semiöknar till sumpskogar. Kollagren i Europa har bildats av skogar från cypressfamiljen. 

Framtidsutsikter
Mindre bra, arten är utdöd med några släktingar växer idag i Kina.
Favoritmat
-
Favoritplats
Tempererade skogar
Fyndplats
Spetsbergen, Norge

Metasequoia occidentalis

Släktet Metasequoia var vanligt i de nordligaste delarna av norra halvklotet under paleogen och neogen. I dag finns det bara kvar i Kina, varför vet inte forskarna.

Fossila fynd av detta släkte var kända innan det upptäcktes i naturen. Första fossilet hittades 1941 i Japan. Tre år senare upptäcktes ett okänt träd i en liten lund i Hubei, Kina. Det visade sig vara samma art som det fossila fyndet och 1948 beskrevs trädet som en levande Metasequoia.

Familjen Cypress, som Metasequoian tillhör, finns i flera olika miljöer, allt från semiöknar till sumpskogar. Kollagren i Europa har bildats av skogar från cypressfamiljen.