Läs om
mig!

Bradysaurus

Bradysaurus

Storlek
50%
Anfall
20%
Skydd
70%
Snabbhet
50%

Bradysaurus åt växter och var vanlig under mellersta delen av perm.

Kroppen var täckt av tjocka plattor (saknas på vårt skelett) som skyddade mot rovdjur men som antagligen gjorde att de var långsamma och lite klumpiga. Bradysaurus kunde väga upp till ett ton.

Den breda och stora skallen är karakteristiskt för gruppen pareiasaurierna. De hör i sin tur till gruppen parareptiler, som inte har några nu levande ättlingar, till skillnad från eureptiler, som gav upphov till dagens kräldjur och fåglar.