Läs om
mig!

Cyathophyllum

Cyathophyllum

Storlek
20%
Anfall
10%
Skydd
40%
Snabbhet
00%

Cyatophyllum hör till de rugosa korallerna, som också kallas hornkoraller eftersom de skyddande skalen ofta liknar kohorn. Vissa arter bildade stora kolonier medan andra, som Cyatophyllum, levde var för sig mellan andra sorters koraller och svampdjur. I de siluriska reven fanns mängder av små och stora hornkoraller.

Koralldjurens polyper ser ut ungefär som havsanemoner, med en rund mun omgiven av tentakler som fångar in bytesdjur och plankton. Koralldjur lever i symbios med encelliga alger som ger näring till korallen. Algen får skydd mot andra djur.