Läs om
mig!

Fenestella

Fenestella

Storlek
10%
Anfall
10%
Skydd
20%
Snabbhet
00%

Fenestella var ett mossdjur. Mossdjur är små djur som filtrerar ut plankton med en tentakelförsedd arm. Varje individ är bara någon millimeter stor och håller till i ett hål i ett kalkskal. Individerna sitter ihop med varandra så att en stor koloni bildas.

Olika mossdjurskolonier har olika form och Fenestella bildade solfjädersliknande nät som stod upp från havsbotten på platser där vattenströmmarna var svaga.