Läs om
mig!

Svampdjur

Svampdjur

Storlek
30%
Anfall
10%
Skydd
70%
Snabbhet
00%

Olika svampdjursarter var vanliga i de siluriska reven. Vissa arter med mjuka skelett levde på djupt vatten runt reven eller mellan koraller. Andra svampdjur bildade massiva kalkskelett och var de viktigaste revbyggarna under silurtiden, särskilt där vågor och havsströmmar var starka. Som alla svamdjur levde de av att filtrera ut mat ur havsvatten genom små hål i kroppen.