Läs om
mig!

Hallopora

Hallopora

Storlek
20%
Anfall
10%
Skydd
30%
Snabbhet
00%

Hallopora var ett mossdjur. Mossdjur är små djur som filtrerar ut plankton med en tentakelförsedd arm. Varje individ är bara någon millimeter stor och håller till i ett hål i ett kalkskal. Individerna sitter ihop med varandra så att en stor koloni bildas.

Olika mossdjurskolonier har olika form och Hallopora bildade grenade, fingerlika kolonier som trivdes i strömmande vatten.