Läs om
mig!

Heliolites (Solkorall)

Heliolites (Solkorall)

Storlek
20%
Anfall
10%
Skydd
40%
Snabbhet
00%

Heliolites eller solkorall hör till de tabulata korallerna, som hade små polyper och bildade stora kolonier tillsammans i massiva kalkklumpar. Arten trivdes i starkt strömmande vatten, hade små polyper och bildade tillsammans med hundratals individer stora kolonier. Korallerna bidrog till att bygga upp de siluriska reven.

Koralldjurens polyper ser ut ungefär som havsanemoner, med en rund mun omgiven av en massa tentakler som fångar in bytesdjur och plankton. Djuren lever i symbios med encelliga alger som ger näring till korallen och istället får skydd mot andra djur.