Läs om
mig!

Thamnopora

Thamnopora

Storlek
10%
Anfall
10%
Skydd
30%
Snabbhet
00%

Thamnapora hör till de tabulata korallerna, som hade små polyper och bildade stora kolonier. Hundratals individer Thamnapora tillsammans bildade grenade, trädlika kolonier. De trivdes i lugnt vatten bidrog till att bygga upp de siluriska reven.

Koralldjurens polyper ser ut ungefär som havsanemoner, med en rund mun omgiven av en massa tentakler som fångar in bytesdjur och plankton. Djuren lever i symbios med encelliga alger som ger näring till korallen och istället får skydd mot andra djur.