Läs om
mig!

Platyceras

Platyceras

Storlek
20%
Anfall
10%
Skydd
30%
Snabbhet
30%

Platyceras var en snäcka med brett, rundat skal. Den levde i symbios med olika sjöliljor och satt ofta fast över sjöliljans anus och åt dess avföring.

Skalkanten på Platyceras var något orgelbunden för att bättre kunna passa ihop med sjöliljans form.

Det är fortfarande oklart om sjöliljan fick några fördelar av Platyceras närvaro. Ibland hittar man fossila exemplar av Platyceras som fortfarande sitter kvar på sitt fossila värddjur.