Läs om
mig!

Encrinurus

Encrinurus

Storlek
20%
Anfall
30%
Skydd
40%
Snabbhet
40%

Encrinurus var en liten trilobit med stort huvud. Den kan ha levt av att filtrera plankton eller äta mikroorganismer från bottenslammet.

Huvudet hade en mängd knottror som antagligen fungerade som känselorgan och som skydd mot rovdjur. Även den kraftiga taggen på bakkroppen skyddade mot rovdjur.