Läs om
mig!

Poleumita

Poleumita

Storlek
10%
Anfall
10%
Skydd
30%
Snabbhet
10%

Poleumita var en ganska stor snäcka som levde av att skrapa i sig alger och annat ätbart från havsbotten.

Fossil av Poleumita har ganska ofta spår av reparerade skalskador, som antagligen uppstod när olika rovdjur försökte äta snäckan. Det visar att även om Poleumita hade en ganska svag skalkonstruktion jämfört med nutida snäckor, så var skalet väl anpassat att stå emot silurtidens mer ineffektiva rovdjur.