Läs om
mig!

Mastodonsaurus

Mastodonsaurus

Storlek
70%
Anfall
80%
Skydd
60%
Snabbhet
60%

Mastodonsaurus giganteus är ett av de största groddjur vi känner till, det kan man förstå av namnet. Den var upp till sex meter lång, varav skallen var mer än en meter. Kroppen och svansen var relativt små i förhållande till det stora huvudet.

Mastodonsaurus levde i sumpiga vatten och åt mest stora fiskar och andra groddjur som Gerrothorax men även landlevande kräldjur som vågade sig ned till vattenbrynet.

I käken satt många tänder och två stora betarna i spetsen av underkäken. När käken var stängd stack de fram genom öppningar på skallen.