Sötvattenmiljö

Framtidsutsikter
Goda. Släkningar till dem var framgångsrika under många, många år.
Favoritmat
Fisk och smådjur
Favoritplats
Sjöar och floder
Fyndplats
Autun, Frankrike

Amblypterus voltzi

Amblypterus var vanlig under perm och den asymmetriska stjärtfenan bidrog till att den inte simmade så fort. Liksom hos många andra fiskar under den här tiden var fjällen på Amblypterus täckta av emalj, vilket gav ett bra skydd.

Under fossiliseringen har mineralet pyrit, kattguld, gjort fiskarna guldglänsande.

Framtidsutsikter
Dåliga. Denna grupp av groddjur dog ut i slutet av trias.
Favoritmat
Groddjur och fisk
Favoritplats
Sjöar och floder
Fyndplats
Lebach, Tyskland

Archegosaurus decheni

Skallen och underkäken är en avgjutning av ett tidigt groddjur, Archegosaurus. Precis som sina släktingar Eryops och Mastodonsaurus, hade Archegosaurus ett tjockt skallben och två stora ögonhålor. Men Archegosaurus hade en lång nos och levde förmodligen mer som en krokodil.


Framtidsutsikter
Goda. Släkningar till dem var framgångsrika under många, många år.
Favoritmat
Fisk och smådjur
Favoritplats
Sjöar och floder
Fyndplats
Autun, Frankrike

Amblypterus voltzi

Amblypterus var vanlig under perm och den asymmetriska stjärtfenan bidrog till att den inte simmade så fort. Och liksom många andra fiskar under den här tiden var fjällen på Amblypterus täckta av emalj, vilket gav ett bra skydd.

Under fossiliseringen har mineralet pyrit, kattguld, gjort fiskarna guldglänsande.